Find the services we provide...

Please check the relevant category, according to requirement. If you unable to find the information you searched, Please contact us.

Contact Us

         dash    sino eng   pfizer eng   booster eng

 
         

News & Events

29
Jul2021
சௌபாக்கிய உற்பத்திக் கிராமங்களை உருவாக்குதல்

சௌபாக்கிய உற்பத்திக் கிராமங்களை உருவாக்குதல்

  "சௌபாக்கிய உற்பத்திக் கிராமங்களை உருவாக்குதல்" செயற்றிட்டத்தின் தேசிய...

29
Jul2021
இரண்டாவது தடுப்பூசி ஏற்றல்

இரண்டாவது தடுப்பூசி ஏற்றல்

  முதலாவது தடுப்பூசியினை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மாத்திரம் இரண்டாவது தடுப்பூசியினை...

29
Jul2021
குருதித்தானம்

குருதித்தானம்

    "உதிரம் கொடுத்து உயிரை காப்போம்" எனும்...

04
Jun2021
இடர்கால நடமாடும் சேவை

இடர்கால நடமாடும் சேவை

எமது பிரதேச செயலக பிரிவின் இடர்கால நடமாடும் சேவை...

17
Mar2021
கிராமத்துக்கு மைதானம்

கிராமத்துக்கு மைதானம்

அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாயாராஜபக்‌ஷ அவர்களின் தலைமையிலான புதிய அரசாங்கத்தின்...

04
Mar2021
கிராமிய விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல்

கிராமிய விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல்

  அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாயாராஜபக்‌ஷ அவர்களின் தலைமையிலான புதிய...

16
Feb2021
பிரிவுபசார விழா மற்றும் வருட இறுதி நிகழ்வு - 2020

பிரிவுபசார விழா மற்றும் வருட இறுதி நிகழ்வு - 2020

    எமது பிரதேச செயலகத்தில் பணியாற்றி கடந்த...

05
Feb2021
எமது நாட்டின் 73வது சுதந்திரதின விழா

எமது நாட்டின் 73வது சுதந்திரதின விழா

'பாதுகாப்பான தேசம் - செழிப்பான நாடு' எனும் தொனிப்பொருளை...

04
Feb2021
சிப்தொர புலமைப்பரிசில்

சிப்தொர புலமைப்பரிசில்

சமுர்த்தி சமூக பாதுகாப்பு நிதியம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி...

04
Feb2021
ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்

ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்

    சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்கான அபிவிருத்தி...

Scroll To Top