අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

17
මාර්2021
கிராமத்துக்கு மைதானம்

கிராமத்துக்கு மைதானம்

அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாயாராஜபக்‌ஷ அவர்களின் தலைமையிலான புதிய அரசாங்கத்தின்...

04
මාර්2021
கிராமிய விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல்

கிராமிய விளையாட்டு மைதானம் அமைத்தல்

  அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாயாராஜபக்‌ஷ அவர்களின் தலைமையிலான புதிய...

16
පෙබ2021
பிரிவுபசார விழா மற்றும் வருட இறுதி நிகழ்வு - 2020

பிரிவுபசார விழா மற்றும் வருட இறுதி நிகழ்வு - 2020

    எமது பிரதேச செயலகத்தில் பணியாற்றி கடந்த...

05
පෙබ2021
எமது நாட்டின் 73வது சுதந்திரதின விழா

எமது நாட்டின் 73வது சுதந்திரதின விழா

'பாதுகாப்பான தேசம் - செழிப்பான நாடு' எனும் தொனிப்பொருளை...

04
පෙබ2021
சிப்தொர புலமைப்பரிசில்

சிப்தொர புலமைப்பரிசில்

சமுர்த்தி சமூக பாதுகாப்பு நிதியம் மற்றும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி...

04
පෙබ2021
ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்

ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம்

    சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிற்கான அபிவிருத்தி...

16
දෙසැ2020
Online ஊடான பொது மக்கள் சேவை

Online ஊடான பொது மக்கள் சேவை

      கொரோனா நோய்த் தொற்று அச்சுறுத்தல்...

16
දෙසැ2020
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பினை இலக்காகக் கொண்டு தொழில் பயிற்சி பெற்ற ஊழியர் படையினை உருவாக்குதல்

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பினை இலக்காகக் கொண்டு தொழில் பயிற்சி பெற்ற ஊழியர் படையினை உருவாக்குதல்

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு, மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் அமைச்சினால்...

16
නොවැ2020
සුවෙන් සිටිමු! COVID-19 දකිමු පරදමු

සුවෙන් සිටිමු! COVID-19 දකිමු පරදමු

      අපගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට...

05
නොවැ2020
Second Special meeting related to Covid -19

Second Special meeting related to Covid -19

A special meeting related to Covid 19...

Scroll To Top